Snažíte se najít nejekonomičtější let?

Egypt Philae Temple

Nejčastější dotazy a odpovědi Egypt Philae Temple


1. Jak se dostanu k Philae Temple v Egyptě?
- Nejbližším městem k Philae Temple je Asuán. Z Asuánu je možné se dostat na ostrov Agilkia, kde se chrám nachází, trajektem nebo lodí.

2. Jaká je vstupní cena do Philae Temple?
- Vstupní cena pro dospělého je 140 egyptských liber. Pro studenty a děti je poskytována sleva.

3. Jaké jsou otevírací hodiny Philae Temple?
- Philae Temple je otevřená každý den od 07:00 do 21:00. Doporučuje se však přijít ráno, aby se vyhnuli horku a většímu množství návštěvníků.

4. Jaká je historie Philae Temple?
- Philae Temple byla původně postavena v období ptolemaiovské dynastie mezi 380 až 362 př. n. l. Na konci 20. století byla chrám přemístěn na vyšší místo na ostrov Agilkia kvůli záplavám způsobeným stavbou Asuánské přehrady.

5. Jaké jsou hlavní atrakce Philae Temple?
- Mezi hlavní atrakce chrámu patří sloupy zdobené reliéfy, svatyně zasvěcená bohyni Isis, kaple Hathor a krypta s reliéfy achrám okázale zdobené sloupy.

6. Jak dlouho trvá prohlídka Philae Temple?
- Prohlídka Philae Temple obvykle trvá přibližně 1-2 hodiny, v závislosti na tom, jak dlouho se chcete zdržet a prozkoumat každou atrakci.

7. Můžu si s sebou vzít foťák nebo videokameru do Philae Temple?
- Ano, je povoleno s sebou vzít foťák nebo videokameru do Philae Temple. Nicméně za fotografování s použitím stativu se často účtuje poplatek.

8. Existují v Philae Temple průvodci?
- Ano, v Philae Temple jsou dostupní průvodci, kteří většinou mluví anglicky. Můžete je najmout na vstupu do chrámu nebo si domluvit průvodce předem.

9. Má Philae Temple restaurace nebo občerstvení?
- Na ostrově Agilkia, kde se Philae Temple nachází, jsou malé občerstvení a restaurace, kde si můžete odpočinout a občerstvit se.

10. Je možné se k Philae Temple dostat bezpečně?
- Ano, Philae Temple je bezpečná turistická atrakce v Egyptě. Pro cestování v okolí se však vždy doporučuje být obezřetný a informovat se o aktuálních bezpečnostních doporučeních.


Počasí Egypt Philae Temple


Egypt je země bohatá na historii a turisticky atraktivní místa. Jedním z nejznámějších a nejnavštěvovanějších míst v Egyptě je jistě chrám Philae, který se nachází na ostrově Philae v Nilu poblíž města Assouan. Tento chrám je však také velmi citlivý na klimatické podmínky, které v Egyptě panují.

Egyptské počasí je obecně známé svou horkostí a suchem. Většinu roku zde dominuje pouštní podnebí se slunečnými a teplými dny a velmi málo srážek. Nicméně, i přes toto suché a horké klima má chrám Philae svůj bohatý příběh, který byl ovlivněn právě tímto počasím.

Chrám Philae byl postaven pro uctívání bohyně Ísis a byl jedním z nejdůležitějších náboženských center v Egyptě. Tento chrám byl ovšem postaven již v antické době a proto ho postavili Egypťané, kteří měli ještě mnohem lepší znalost o podnebí a o přírodních podmínkách, než máme my dnes.

Počasí v Egyptě mohlo ovlivňovat stavbu chrámu, zejména vzhledem k tomu, že se nachází na ostrově a je obklopen vodou. V obdobích dešťů mohl být přístup na ostrov Philae omezen kvůli záplavám. Na druhou stranu, přebytek vody mohl chránit chrám před prachem a erozí, které jsou zde velmi běžné kvůli větrům.

Naše znalosti o počasí v antickém Egyptě jsou omezené, ale je pravděpodobné, že stavba chrámu byla vykonávána v obdobích, kdy byla šance, že bude suché a slunečné po delší dobu, aby bylo možné manipulovat s kamennými bloky a provádět potřebné práce. Egypťané měli také velké znalosti o záplavách na Nilu a uměli je předpovídat, takže stavbu mohli plánovat tak, aby minimalizovali riziko případných přívalových dešťů.

Dnes je turismus hlavním zdrojem příjmů v této oblasti, takže počasí hraje roli i pro návštěvníky chrámu Philae. Teploty v této oblasti se mohou v letních měsících pohybovat kolem 40 stupňů Celsia, což může být pro některé návštěvníky obtížné. Doporučuje se proto navštívit chrám v místním chladnějším období, které trvá od listopadu do března.

V neposlední řadě je třeba zmínit i klimatické změny, které mohou mít vliv na stavbu chrámu Philae v budoucnosti. Zvyšující se teploty a změny srážek mohou vést k erozi a poškození těchto historických památek. Proto je významné, aby byl chrám Philae a další historické památky chráněny a konzervovány tak, aby je mohli návštěvníci obdivovat i v budoucnosti.

Přestože počasí mělo a stále má v Egyptě významný vliv na stavbu a udržování chrámu Philae, je toto místo stále jedním z nejvýznamnějších a nejkrásnějších historických památek v Egyptě. Obyvatelé i turisté mají možnost obdivovat krásu a vyjímečnost tohoto místa a ocenit složitost jeho stavby i vliv počasí na jeho historii.


Dovolená Egypt Philae Temple


Egyptský chrám Philae je jedním z nejvýznamnějších památek starověkého Egypta. Je to pomník bohyně Isis a nachází se na ostrově Philae, který se nachází na Nilu u Asuánu. Philae chrám je jedním z posledních chrámů postavených v egyptském stylu a je považován za jedno z nejlépe zachovalých historických nalezišť v Egyptě.

Philae chrám byl postaven v období mezi 4. a 7. stoletím před naším letopočtem. Chrám byl původně postaven na ostrově, který se nacházel v blízkosti starověkého města Elefantiny. Avšak s rozvojem regulace Nilu v důsledku stavby Asuánské přehrady byl chrám přestěhován na sousední ostrov Philae, aby byl zachráněn před záplavami.

Philae chrám je složen z několika různých chrámů a kaplí postavených v průběhu staletí. Nejvýznamnější částí chrámu je Velký chrám bohyně Isis, který byl postaven během 30. dynastie a Makedonské dynastie (380–362 před naším letopočtem). Velký chrám má impozantní sloupořadí a reliéfní výzdobu, která zobrazuje různé mýty a rituály spojené s bohyní Isis.

Dalšími významnými částmi chrámu jsou chrám Hathory, který byl postaven během vlády Ptolemaiovců, a chrám boha Horuse, který byl postaven za vlády císaře Augustse. Chrám Hathory je věnován bohyni lásky, krásy a radosti, a je známý svými unikátními sloupy ve tvaru lotosových květů. Chrám boha Horuse zobrazuje boj mezi bohem a jeho zlým bratrem Sethem.

Philae chrám byl v roce 1979 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Nicméně, v důsledku výstavby Asuánské přehrady a zvedání hladiny vody v roce 1970 byla část ostrova Philae zatopena a chrám byl vzdán vodě. Mezinárodní záchranná akce, která zahrnovala demontáž a opětovné sestavení chrámu na vyšším ostrově Agilkia poblíž Asuánu, vedla k zachránění této důležité památky.

Dnes mohou návštěvníci obdivovat krásu a historii Philae chrámu v nové lokalitě na ostrově Agilkia. Turisté mohou prozkoumat komplex různých chrámů a kaplí, obdivovat reliéfy a stojící sloupy, a obdivovat okolní krásnou krajinu, která dělá z Philae chrámu jedno z nejoblíbenějších turistických míst v Egyptě.


Ubytování Egypt Philae Temple


Philae Temple je jedním z nejvýznamnějších historických památek v Egyptě. Nachází se na ostrově Philae, který leží na řece Nil nedaleko města Asuán. Tato nádherná stavba je známým symbolem egyptského umění a architektury.

Philae Temple bylo původně postaveno v 3. století před naším letopočtem během éry Ptolemaiovců. Bylo dedikováno bohyni Ísis, egyptské bohyni mateřství, plodnosti a magie. Na místě bylo předchozí chrámové komplex, který byl zničen povodněmi a zemětřeseními, a tak bylo rozhodnuto postavit novou velekrásnou stavbu.

Philae Temple je přístupné pouze lodí. Je obklopeno vodou a zelení, což dodává celému místu nevšední klid a harmonii. Když se blížíte k ostrovu, uvidíte majestátní obelisk stoupající ze země, který je jedním z nejznámějších symbolů Egypta. Vstupní brána je vyzdobena reliéfy a hieroglyfy, které vyprávějí příběhy o slavné historii chrámu.

Jakmile vkročíte na ostrov, dostanete se do úchvatného komplexu královny Hatshepsut s nádhernými sloupy a sochami postav. Následující částí je hlavní chrám věnovaný bohyni Ísis, který je zdobený pozoruhodnými reliéfy vyprávějícími příběhy o bozích a faraonech. Nejvýznamnější částí chrámu je svatyně, která je útočištěm posvátného kamene, který symbolizuje bohyni Ísis.

Filae Temple bylo opětovně objeveno a přestěhováno na vyvýšené místo v roce 1972, aby se zabránilo jeho zatopení po dokončení Asuánské přehrady. Díky úsilí UNESCO byla stavba pečlivě demontována a znovu sestavena na blízkém ostrově Agilkia, aby byla zachována pro budoucí generace.

Návštěva Philae Temple je doslova jako cesta zpět do minulosti. Stojí uprostřed egyptské krajiny a dodává návštěvníkům jedinečný pocit pokory a obdivu před egyptskou kulturou a dědictvím. Je to místo, které si zaslouží být zařazeno do seznamu každého cestovatele navštívených památek během pobytu v Egyptě.

Celkově lze říci, že Philae Temple je jedním z nejkrásnějších a nejlépe zachovaných starověkých chrámů v Egyptě. Jeho ohromující architektura a historie přitahují každoročně tisíce turistů z celého světa. Navštívení této památky je skutečným zážitkem a dává možnost prohlédnout si a ocenit bohatou historii Egypta.


Letenka Egypt Philae Temple


Egypt je zemí plnou fascinujících a starobylých památek, které přitahují návštěvníky z celého světa. Jednou z nejzajímavějších a historicky významných lokalit je chrám Filae, nacházející se na ostrově Agilkia na řece Nil.

Filae je majestátní chrám, zasvěcený bohyni Isis, který byl postaven v době Ptolemaioské říše, tedy v období mezi 4. a 3. stoletím před naším letopočtem. Ptolemaiové, vládnoucí dynastie v Egyptě, se velice oddávali kultu bohyně Isis a Filae se tak stal jedním z nejvýznamnějších poutních míst tohoto náboženství.

Jedno z nejzajímavějších stavebních prvků chrámu Filae je jeho monumentální brána, která návštěvníka vítá na začátku svého putování do chrámového komplexu. Brána je bohatě zdobená reliéfy, vyobrazujícími vládce Ptolemaiovců, a slouží jako vstupní brána do slavného chrámu.

Po prochodu branou se návštěvníci dostanou do prostoru chrámu, kde se nacházejí další rozsáhlé areály s různými svatyněmi a kaplemi. Hlavní svatyně chrámu byla zasvěcena bohyni Isis a nacházel se zde i obraz bohyně, který byl považován za posvátný. Říkalo se, že tento obraz dokáže uzdravit nemocné a plnit přání modlících se.

Unikátní na chrámu Filae je také fakt, že byl přesunut z původní lokality na ostrov Agilkia, kde se nachází v současnosti. Tento proces byl prováděn na přelomu 20. století, kdy došlo ke stavbě Asuánské přehrady na Nilu. Kvůli zatopení sousedního ostrova byl chrám Filae v roce 1977 rozebrán a postaven na novém místě. Tato úsilí byla součástí mezinárodní kampaně na záchranu egyptských památek před zatopením přehradou.

Dnes je chrám Filae jednou z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí v Egyptě. Návštěvníci se mohou procházet prostorami chrámového komplexu, obdivovat zdejší architekturu a pokochat se nádhernými reliéfy a hieroglyfy, které zdobí stěny chrámových staveb.

Přátelé historie a egyptské kultury by neměli vynechat návštěvu chrámu Filae při své cestě Egyptem. Tato místa jsou nejen svědky bohaté minulosti této země, ale také zdrojem inspirace a úžasu pro každého návštěvníka.


Největší online nabídka letenek

Záruka za nejvýhodnější cenu

Velké množství spokojených klientů

Nejlevnější letenky do celého světa

Kupte si nejlevnější letenky do okouzlujících míst ať už krásou nebo podivnosti.

Pátrat po letenkách