Snažíte se najít nejekonomičtější let?

Egypt Abu Simbel Temples

Letenka Egypt Abu Simbel Temples


Egypt is a country rich in history and ancient treasures. One of the most fascinating sites in the country is the Abu Simbel Temples. These massive, impressive structures were built during the reign of Pharaoh Ramesses II, over 3,000 years ago. They were created to honor the gods, and are a testament to the power and wealth of the pharaoh.

The temples of Abu Simbel sit on the banks of the Nile River, near the southern border of Egypt. They are a UNESCO World Heritage Site, listed for their historical and cultural significance. The two temples were carved into the rock face of a cliff, and are known for their massive size and intricate details.

To visit the Abu Simbel Temples, you must first travel to the city of Aswan. From there, you can take a short flight to the Abu Simbel airport, which is located just a few kilometers from the temples. The journey takes around half an hour, and provides stunning views of the surrounding desert and the Nile River.

The first temple at Abu Simbel is known as the Great Temple of Ramesses II. It is dedicated to the gods Amun, Ra-Horakhty, and Ptah. The temple features four colossal statues of the pharaoh, each standing over 20 meters tall. The walls of the temple are covered in intricate carvings and hieroglyphs, telling the story of Ramesses II's reign and his military victories.

The second temple at Abu Simbel is known as the Temple of Hathor. It was built in honor of Ramesses II's favorite wife, Queen Nefertari, who was also worshipped as a goddess. The temple features six standing statues of the queen, each reaching a height of approximately 10 meters. The walls of the temple are also decorated with detailed carvings, depicting scenes from the life of the queen and her relationship with the pharaoh.

Visiting the Abu Simbel Temples is a truly awe-inspiring experience. The sheer scale of the structures and the intricate details of the carvings make it a must-see destination for anyone visiting Egypt. The temples are a reminder of the power and wealth of the ancient pharaohs, and the significance of religion in their lives. If you are interested in history and culture, a visit to the Abu Simbel Temples should be at the top of your list.


Počasí Egypt Abu Simbel Temples


Egypt is a land of marvels, and one of its most iconic attractions is the Abu Simbel Temples. Located in southern Egypt near the border with Sudan, these ancient temples are not only known for their historical and archaeological significance but also for their stunning setting in the midst of the scorching Egyptian desert.

But what about the weather in Abu Simbel? Being situated in a desert region, the climate in Abu Simbel is predominantly arid and extremely hot. The area experiences long, hot summers and short, mild winters.

During the summer months, which typically span from May to September, temperatures in Abu Simbel can soar to unbearable levels. Daytime temperatures often exceed 40 degrees Celsius (104 degrees Fahrenheit), making it difficult for visitors to explore the temples during the day. Many tourists prefer to visit early in the morning or late in the afternoon when the sun is not as intense. It is imperative to stay hydrated and wear light, breathable clothing to combat the sweltering heat.

In contrast, the winter months in Abu Simbel, from November to February, are relatively pleasant with milder temperatures. While it may still be warm during the day, temperatures can drop significantly during the night. It is advisable to pack a jacket or sweater for the chilly evenings.

Rainfall in Abu Simbel is scarce throughout the year. The region receives an average of only 2-3 millimeters of rainfall annually. Visitors do not need to worry about rainy days interfering with their sightseeing plans.

When planning a trip to Abu Simbel, it is crucial to consider the weather conditions. It is essential to check the forecast beforehand and adjust the schedule accordingly. Additionally, it is important to pack sunscreen, a hat, sunglasses, and comfortable walking shoes to protect against the harsh desert sun and prevent any discomfort.

Despite the extreme weather conditions, a visit to the Abu Simbel Temples is a rewarding experience. These magnificent structures, carved out of solid rock, showcase the architectural prowess of ancient Egypt and offer a glimpse into the country's rich history. The stunning colossal statues that guard the entrance to the temples, coupled with the intricate hieroglyphics inside, are a testament to the grandeur of the ancient Egyptian civilization.

So, whether you choose to brave the scorching heat of the summer months or enjoy the milder temperatures of winter, a visit to Abu Simbel will undoubtedly leave you in awe of both the historical significance of the temples and the beauty of the surrounding desert landscape.


Ubytování Egypt Abu Simbel Temples


Egyptské chrámy v Abu Simbelu jsou jednou z nejvýznamnějších památek na světě. Nacházejí se v horním Egyptě, výrazně vzdálené od moderní civilizace. Tyto impozantní stavby jsou známé svou historií, architekturou a uměleckou krásou.

Abu Simbel, což ve starověkém Egyptě znamená "Otec chrámů", byl postaven faraonem Ramesem II. v 13. století před naším letopočtem. Když se rozhodl vystavět tyto chrámy, chtěl tímto způsobem oslavit svou moc a jeho vítězství v bitvách.

Hlavním chrámem je chrám Ramesse II., který je zasvěcen bohu Amonovi, faraonově rodině a sobě samotnému. Tento chrám je díky svému významu a velikosti jedním z nejimpozantnějších chrámů v celé Egyptě. V přední části chrámu stojí čtyři obří sochy faraona Ramessese II., které jsou vysoké přes 20 metrů. Jsou zde také další sochy zobrazující různé události a vítězství faraona.

Vedle hlavního chrámu se nachází menší chrám zasvěcený bohyni Hathor, která byla manželkou faraona Ramesse II. a ochránkyní lásky a krásy. Tento chrám je také impozantní a známý svými sochami bohyně a hieroglyfy vyprávějícími o slavných vítězstvích faraona Ramesse II.

Co je však skutečně neuvěřitelné, je fakt, že celá tato stavba byla přemístěna, aby se zachránila před zaplavením přehradou Asuán. V roce 1964 byly chrámy Abu Simbel přemístěny o 65 metrů na vyšší místo, aby se zachovaly i pro budoucí generace. Tento projek byl jedním z největších inženýrských úspěchů v dějinách archeologie.

Dnes jsou chrámy v Abu Simbelu jednou z nejvíce navštěvovaných turistických atrakcí v Egyptě. Mnoho turistů sem dorazí, aby viděli tyto impozantní stavby, které jsou svědectvím o bohaté historii a kultuře Egypta. Každoročně se zde koná také událost nazvaná "Slunovrat v chrámech", kdy sluneční paprsky vnikají přes chrámový vchod a osvětlují sochu boha Rea na konci chrámu.

Pokud plánujete navštívit Egypt, neměli byste vynechat chrámy v Abu Simbelu. Je to zážitek, který se nedá popsat slovy. Ubytování je zde k dispozici jak v blízkosti chrámů, tak v nedalekém městě Asuán. Je možné přijet autem nebo lodí po řece Nil a pak se dostat na místo autobusem nebo taxi.

Samotná návštěva chrámů je nezapomenutelným zážitkem. Stavby jsou tak detailně zpracované, že vás ohromí nejen jejich velikost, ale i zdánlivá lehkost a eleganci. Místo je také velmi dobře udržované a organizované, což umožňuje návštěvníkům prozkoumat chrámy a zároveň si užít atmosféru tohoto magického místa.

Chrám v Abu Simbelu je jedním z největších uměleckých děl starověkého Egypta a je třeba ho vidět na vlastní oči, aby bylo možné ocenit jeho krásu a důležitost. Je to zážitek, který vám zůstane v paměti navždy.


Nejčastější dotazy a odpovědi Egypt Abu Simbel Temples


1. Kde se nacházejí egyptské chrámy Abu Simbel?

Abu Simbel se nachází na západním břehu jezera Nasser v jižním Egyptě.

2. Proč byly chrámy Abu Simbel přemístěny?

Chrám byl přemístěn v 60. letech 20. století kvůli napouštění Asuánské přehrady a následné hrozbě zatopení.

3. Kdy byly chrámy Abu Simbel postaveny?

Chrám byl postaven ve 13. století před naším letopočtem králem Ramesem II.

4. Jaké jsou hlavní rysy chrámu Abu Simbel?

Chrám Abu Simbel je obrovský a obsahuje čtyři sochy Ramessese II. Vstupní brána je zdobena hieroglyfy a reliéfy.

5. Kolik chrámů tvoří Abu Simbel?

Abu Simbel se skládá ze dvou hlavních chrámů - Velkého chrámu a Menšího chrámu.

6. Jaké je zvláštní na chrámech Abu Simbel?

Jejich unikátnost spočívá v tom, že byly přemístěny z původní lokality a zrekonstruovány, aby byly ochráněny před zatopením Asuánskou přehradou.

7. Jaký je vstupní poplatek pro návštěvu chrámů Abu Simbel?

Vstupní poplatek pro zahraniční turisty je obvykle kolem 200 egyptských liber.

8. Jak se dostat k chrámům Abu Simbel?

Nejjednodušší způsob, jak se dostat ke chrámům Abu Simbel, je letecky z města Asuán. Existují i další možnosti, jako např. organizované výlety autobusem nebo lodí.

9. Kolik času bych měl vyčlenit na návštěvu chrámů Abu Simbel?

Pro návštěvu obou chrámů byste měli vyčlenit kolem dvou hodin.

10. Která doba roku je nejvhodnější pro návštěvu chrámů Abu Simbel?

Nejlepší doba pro návštěvu Abu Simbel je obvykle na jaře nebo na podzim, kdy je teplota mírnější. V létě může být extrémně horko, zatímco v zimě mohou být teploty chladnější.


Dovolená Egypt Abu Simbel Temples


Egyptským městem Abu Simbel se skládá ze dvou velkých chrámů, postavených faraonem Ramesesem II. Nachází se na břehu jezera Nubia v jižní části Egypta. Tyto chrámy jsou známé svou majestátností a impozantností a jsou jedním z nejvýznamnějších historických a archeologických památek Egypta.

Abu Simbel je považován za jednu z největších turistických atrakcí Egypta. Tito dvě chrámy byly vystavěny faraonem Ramesesem II. v 13. století před naším letopočtem a byly posvěceny bohu Amonovi a Ramesově božstvu. Těmto chrámům je připisován významný symbolický význam a jsou důležitou částí egyptské historie.

Abu Simbel Temple je známý svými obřími sochami faraona Ramese II., které se nacházejí na jeho fasádě. Sochy jsou ve výšce přes 20 metrů a mají detailní vyřezávání. Tyto sochy byly vytvořeny tak, aby odolaly zkáze času a dlouhodobé povětrnostním podmínkám. Jejich precizní provedení a velikost jsou skvělým příkladem egyptské stavitelské a sochařské dovednosti.

Chrám má také vchod, který je zdoben výjevy z Ramesova života a významných událostí tohoto období. Vchod vede do velké sloupové síně, která je plná dalších detailních vyřezávání a malířských děl. Kromě hlavního chrámu jsou zde také menší chrámy a kaple, které byly přidány v pozdějších obdobích.

Jednou z nejvíce vzrušujících událostí, které se v Abu Simbelu konají, je slavnostní osvětlení každý rok 22. února. V tento den v roce prochází sluneční paprsky přes vstupní brány chrámů a osvětlují sochy faraona Ramese II. Tato událost je velmi oblíbená mezi turisty a představuje výjimečnou příležitost pro fotografie a obdivování těchto úžasných soch.

Navštívit Abu Simbel je zážitkem, který nadchne každého, kdo má rád historii a archeologii. Tyto chrámy jsou ukázkou velikosti a významu starého Egypta a poskytují úžasný pohled na život a náboženství v této době. Jejich výjimečnost a krása je nezapomenutelná a stojí za to je zařadit na seznam míst, která je třeba vidět při návštěvě Egypta.


Největší online nabídka letenek

Záruka za nejvýhodnější cenu

Velké množství spokojených klientů

Nejlevnější letenky do celého světa

Kupte si nejlevnější letenky do okouzlujících míst ať už krásou nebo podivnosti.

Pátrat po letenkách