Snažíte se najít nejekonomičtější let?

Egypt Siwa Town

Ubytování Egypt Siwa Town


Egypt Siwa Town is a small town located in the Siwa Oasis of Egypt. It is a great place to stay if you are looking for an authentic Egyptian experience, away from the hustle and bustle of the big cities. The town's remote location and traditional way of life make it a unique place to visit and stay.

Accommodation in Siwa Town mostly consists of small guesthouses and hotels. These establishments offer comfortable rooms with basic amenities at affordable prices. Many of the hotels are located close to the town center, making it easy for visitors to explore the area.

If you are looking for a more authentic experience, there are also a few traditional mud-brick houses available for rent. These houses have been renovated to include modern facilities but still retain their original charm. Many of these properties are located in the desert outside of town and offer stunning views of the surrounding landscape.

In addition to traditional accommodation options, there are also a few luxury hotels and resorts available in the area. These resorts offer a more modern and upscale experience, with luxury amenities such as swimming pools, fine dining restaurants, and spas.

One of the biggest draws of staying in Siwa Town is its natural beauty. The Siwa Oasis is home to hundreds of freshwater springs and date palm groves, making it a beautiful and peaceful place to explore. Visitors can take a dip in the refreshing waters of one of the many natural hot springs or take a leisurely stroll through the palm groves.

For those looking for adventure, there are also plenty of outdoor activities available in the area. Visitors can go on a desert safari, explore ancient ruins, or take a dip in the salt lake. Siwa Town also offers opportunities for yoga, meditation, and other wellness activities.

In conclusion, staying in Egypt Siwa Town is a great way to experience the authentic Egyptian way of life while taking in the natural beauty of the Siwa Oasis. With a variety of accommodation options available, there is something for every budget and travel style. Whether you're looking to relax and unwind or explore the great outdoors, Siwa Town has something to offer.


Letenka Egypt Siwa Town


Egypt is a country teeming with ancient history, stunning landscapes, and vibrant cities. While the pyramids and the Nile River are popular tourist destinations, there are also hidden gems waiting to be explored. Siwa Town is one such destination, located in the heart of the country, offering a unique and unforgettable experience for all travelers.

Siwa Town is an oasis in the Western Desert of Egypt, situated approximately 560 kilometers southwest of Cairo. Although the town is relatively isolated, it is easily accessible by domestic flights from major cities, making it a convenient and exciting destination for adventurous travelers.

One of the main attractions of Siwa Town is its rich history. Dating back to ancient times, it has been inhabited for over 10,000 years. The town is famous for its ancient ruins, including the Temple of the Oracle of Amun, which was visited by Alexander the Great. The temple is an architectural marvel, showcasing the blend of ancient Egyptian and Greek influences.

One of the unique features of Siwa Town is its distinct culture and traditions. The local population, known as Siwans, have managed to preserve their ancestral language and customs over the centuries. Visitors can immerse themselves in the Siwan heritage by exploring traditional mud-brick houses, participating in cultural festivals, and indulging in local cuisine.

Siwa Town is also renowned for its natural beauty. Surrounded by breathtaking landscapes, it offers a tranquil escape from the busy city life. The town lies within the Great Sand Sea and is home to the famous Seven Wells, natural springs believed to have healing properties. Exploring the surrounding desert on a camel or hiring a 4x4 car to go dune bashing is a thrilling adventure that should not be missed.

For those seeking relaxation, Siwa offers several luxurious and eco-friendly hotels that blend seamlessly with the natural environment. These eco-lodges provide a perfect haven for travelers looking to unwind and rejuvenate amidst the awe-inspiring surroundings.

Apart from the historical and natural attractions, Siwa Town is also known for its production of olives and dates. Visitors can wander through the olive groves and date palm plantations, learn about the traditional farming techniques, and even try their hand at harvesting these delicious fruits.

In conclusion, Siwa Town is a hidden gem in the heart of Egypt, offering a unique and unforgettable experience for all travelers. With its rich history, distinct culture, stunning natural landscapes, and tranquil ambiance, it is a destination that should not be missed. So, book your flight to Siwa Town and embark on an extraordinary adventure that will leave you with memories to last a lifetime.


Dovolená Egypt Siwa Town


Egyptské město Siwa Town se nachází na západě země, nedaleko od Libyjského pobřeží. Toto oblíbené turistické místo nabízí návštěvníkům jedinečné zážitky a zámořskou odpočinkovou dovolenou.

Siwa Town je známý především pro své úchvatné písečné duny a pro krásné oázy, které nabízejí unikátní zelené prostředí uprostřed pouště. Oázy jsou také domovem pro mnoho exotických zvířat, jako jsou například velbloudi a krokodýli.

Místní obyvatelé jsou přátelští a ochotní a rádi návštěvníkům nabídnou ochutnat jejich tradiční kuchyni. Siwa Town je také místem, kde se lze setkat s berbery, tedy původními obyvateli této oblasti, kteří mají svůj vlastní jazyk a kulturu.

Pro turisty je v Siwa Town mnoho aktivit, jako je například procházka památkami, návštěva starých pevností, ochutnávání kebabů a kousků berberského chleba a samozřejmě projížďka velbloudy. Turisté mohou také navštívit tradiční berberské domy a koupit si tam různé suvenýry.

Jednou z největších atrakcí Siwy Town jsou rotundy, starobylé hrobky z období ptolemaiovského Egypta. Tyto hrobky byly vybudovány z hlíny a řepy a jsou obalené bílým vápnem, což jim dává typickou, charakteristickou barvu. Rotundy byly objeveny v roce 1926 a jsou dnes chráněny jako součást Světového kulturního dědictví UNESCO.

Návštěva Siwa Town může být jedinečnou zkušeností pro každého, kdo hledá dovolenou, která nabízí něco jiného než klasické pláže a hotely. Siwa Town je ideální místo pro dovolenou pro rodiny s dětmi nebo pro páry, kteří chtějí uniknout z běžného shonu a zjistit, jak se dnes žije v oáze uprostřed pouště.


Nejčastější dotazy a odpovědi Egypt Siwa Town


1. Jak se dostanu do Siwa Town v Egyptě?
Odpověď: Nejbližší letiště je v Marsala Matruh, odkud je možné využít autobusovou dopravu nebo taxi do Siwa Town. Alternativou je také vybrat se na delší cestu autem z Káhiry.

2. Kdy je nejlepší doba na návštěvu Siwa Town?
Odpověď: Nejlepší čas na návštěvu Siwa Town je na jaře (březen a duben) nebo na podzim (září a říjen), kdy teploty nejsou příliš vysoké.

3. Jaké jsou hlavní turistické atrakce v Siwa Town?
Odpověď: Mezi hlavní atrakce v Siwa Town patří staré pohřebiště Umm Ubayda, zříceniny hradu Shali, oblasti Great Sand Sea, Termální prameny Fatnas, starobylý chrám Amun, a také pouštní oáza s palmovými háji a olivovými keři.

4. Jaká je oblíbená místní kuchyně v Siwa Town?
Odpověď: Při návštěvě Siwa Town byste měli ochutnat místní specialitu "Berber tajine", tradiční jídlo připravované z masa, zeleniny a koření.

5. Jaká ubytování jsou k dispozici v Siwa Town?
Odpověď: V Siwa Town jsou k dispozici různé typy ubytování, včetně luxusních hotelů, středních tříd a také tradičních místních domů, známých jako "kasbahs".

6. Jaká je pohostinnost místních obyvatel v Siwa Town?
Odpověď: Místní obyvatelé Siwa Town jsou známí svou pohostinností a vřelostí vůči turistům. Jsou rádi ochotni pomoci a poskytnout informace o místní kultuře a tradicích.

7. Existují v Siwa Town nějaké možnosti pro outdoorové aktivity?
Odpověď: Ano, v Siwa Town je možné se zapojit do různých outdoorových aktivit, jako jsou pěší túry, jízda na koni nebo na velbloudu, sandboarding a relaxace ve slaných jezerech.

8. Jaký je jazyk, kterým se mluví v Siwa Town?
Odpověď: Většina obyvatel Siwa Town mluví arabsky, ale v turisticky frekventovaných oblastech je také možné se dorozumět anglicky nebo jinými mezinárodními jazyky.

9. Jaké jsou možnosti dopravy v Siwa Town?
Odpověď: V Siwa Town je možné se pohybovat pěšky nebo využít dopravu na koni či velbloudu. Taktéž je k dispozici doprava taxi nebo půjčení auta.

10. Jaká jsou doporučení týkající se oblečení v Siwa Town?
Odpověď: Kvůli teplotám v poušti je vhodné nosit lehké a volné oblečení, které pokrývá ramena a nohy. Také je důležité mít sebou sluneční brýle, klobouk nebo šátek pro ochranu hlavy před sluncem.


Počasí Egypt Siwa Town


Egypt's Siwa Town is known for its unique weather patterns. Situated in the Western Desert of Egypt, Siwa experiences a climate distinct from the rest of the country. This small town, surrounded by endless stretches of golden sand dunes, is a popular destination for nature enthusiasts and those seeking a break from the bustling city life of Cairo.

Siwa Town enjoys a hot desert climate, characterized by long, hot summers and mild winters. The average temperature during the summer months, from June to September, ranges between 34°C to 42°C (93°F to 108°F). The scorching sun and scarce rainfall make this season hardly bearable for those unaccustomed to such heat. However, Siwa offers a unique oasis experience, providing cooling respite in its freshwater springs and lush palm groves.

Winter in Siwa is relatively mild, with temperatures ranging from 17°C to 25°C (63°F to 77°F). The town experiences cool evenings, making it an ideal time to explore the surroundings or stargaze amid the tranquil desert landscape. The months between November and February are when tourists flock to Siwa, taking advantage of the comfortable weather conditions.

One of the main attractions in Siwa Town is the Great Sand Sea, an enormous expanse of sand dunes that stretches as far as the eye can see. The shifting sands create a mesmerizing landscape, perfect for sandboarding or camel treks. Visitors can marvel at the stunning views during sunrise or sunset, as the colors of the desert change dramatically, casting a magical ambiance over the land.

Siwa is also famous for its ancient ruins and historical sites. The most prominent is the Temple of the Oracle, dedicated to the ancient Egyptian sun god Amun. This temple was once visited by Alexander the Great in 331 BC and remains a significant cultural and historical landmark.

Siwa's weather adds to its allure, providing a unique experience for tourists seeking a break from the more traditional tourist destinations in Egypt. Its hot summers and mild winters make it an excellent choice for those who appreciate the beauty of the desert and its contrasting attributes.

However, due to its remote location and harsh climate, it is essential for visitors to prepare adequately before journeying to Siwa Town. Proper hydration, sun protection, and suitable clothing are essential to enjoy the experience fully.

In conclusion, Siwa Town's weather offers a desert oasis experience for those seeking a unique adventure away from the hustle and bustle of city life. Its scorching summers and mild winters provide distinct opportunities for exploration and relaxation. Whether it is immersing oneself in the mesmerizing sand dunes or marveling at the ancient ruins, Siwa Town's weather and surroundings promise an unforgettable experience.


Největší online nabídka letenek

Záruka za nejvýhodnější cenu

Velké množství spokojených klientů

Nejlevnější letenky do celého světa

Kupte si nejlevnější letenky do okouzlujících míst ať už krásou nebo podivnosti.

Pátrat po letenkách