Snažíte se najít nejekonomičtější let?

Arménie Urartian Fortress Erebuni

Počasí Arménie Urartian Fortress Erebuni


Arménie je země bohatá na historické a kulturní památky, a jednou z nich je Urartská pevnost Erebuni. Tato pevnost se nachází na kopci v jihovýchodním cípu Arménie, nedaleko hlavního města Jerevanu. Má dlouhou historii a je jedním z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v regionu.

Původně byla pevnost Erebuni postavena Urarty - starověkou královskou dynastií, která existovala v období od 9. do 6. století před naším letopočtem. Pevnost byla založena králem Argistim I. v roce 782 př. n. l. a sloužila jako vojenská základna a administrativní centrum říše Urartu.

Erebuni byla strategicky vybrána na horním toku řeky Araks, která sloužila jako přirozená hranice mezi Urartem a jeho sousedy. Měla vynikající pohledové a obranné vlastnosti. Pevnost byla obklopena zdmi a věžemi, které poskytovaly ochranu krále, jeho dvora a vojenských jednotek.

Během své existence hrála pevnost Erebuni důležitou roli v politickém a vojenském životě Urarty. Sloužila jako brána do říše a centrum pro správu provincií. Urartu bylo v té době mocnou říší, jejíž vliv sahal od Anatolie po Kavkaz.

Pevnost Erebuni byla zapomenuta až do 19. století, kdy na ni narazil ruský cestovatel a archeolog Nicholay Marr. Odhalil její zdi a budovy a objevil mnoho cenných archeologických nálezů, jako jsou cenné keramické a kamenné artefakty, sochy a nápisy ve starobabylónském písmu.

Dnes je pevnost Erebuni významnou turistickou atrakcí, která přitahuje návštěvníky z celého světa. Je to místo, kde se můžete projít po starobylých zdech a prozkoumat to, jak vypadalo život v Urartu. Muzeum v pevnosti poskytuje detailní informace o historii a kultuře tohoto období.

Navštěvování Erebuni také nabízí jedinečnou možnost prozkoumat krásné okolí a vychutnat si nádherný výhled na město Jerevan a Arménskou vysočinu.

Pevnost Erebuni je připomínkou zlatého věku Urarty. Je důležitým symbolem arménské historie a památkou na bohaté dědictví této starověké civilizace. Pokud se ocitnete v Arménii, neměli byste si tuto historickou památku nechat ujít.


Nejčastější dotazy a odpovědi Arménie Urartian Fortress Erebuni


1. Co je Erebuni?
Erebuni je pevnost z 8. století př. n. l., která byla postavena Urartany a nachází se v současné Arménii. Je to jedna z nejstarších a nejlépe dochovaných pevností této doby.

2. Kde se Erebuni nachází?
Erebuni se nachází ve městě Jerevan, hlavním městě Arménie.

3. Jaká je historie Erebuni?
Pevnost Erebuni byla postavena Urartany jako jejich královské sídlo a administrativní centrum. Byla založena králem Argištim I. v roce 782 př. n. l. a sloužila jako obranný bastion a centrum obchodu.

4. Jaké archeologické nálezy byly v Erebuni provedeny?
Archeologické vykopávky v Erebuni odhalily starobylé paláce, chrámy, skladové prostory, zahrady a další stavební struktury. Bylo také nalezeno mnoho artefaktů, jako je keramika, zbraně, náramky a korálky.

5. Je Erebuni otevřená pro veřejnost?
Ano, Erebuni je otevřená pro veřejnost a je zde muzeum, které představuje artefakty a prezentuje historii pevnosti.

6. Jaké jsou vstupní poplatky pro návštěvu Erebuni?
Vstupní poplatky do Erebuni se liší v závislosti na státnosti a věku návštěvníků. Obecně platí, že arménští občané mají nižší vstupní poplatky než cizinci.

7. Jaké jsou otevírací hodiny Erebuni?
Erebuni je otevřená od úterý do neděle od 10:00 do 17:00. Může se však stát, že otevírací doba se mění v závislosti na sezóně a počasí, proto je vždy dobré se před návštěvou informovat.

8. Existují průvodci v Erebuni?
Ano, v Erebuni je možné si najmout průvodce, kteří vám poskytnou podrobné informace o historii pevnosti a okolních památkách.

9. Je možné se dostat autem do Erebuni?
Ano, je možné se dostat autem do Erebuni a v okolí je také dostatek parkovacích míst.

10. Jak dlouho trvá prohlídka Erebuni?
Prohlídka Erebuni může trvat kolem 1-2 hodin v závislosti na zájmu návštěvníků.


Dovolená Arménie Urartian Fortress Erebuni


Arménie je fascinující země, plná historie a bohaté kulturní dědictví. Jedno z nejznámějších a nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Arménii je Urartian Fortress Erebuni, která se nachází nedaleko hlavního města Jerevanu.

Urartian Fortress Erebuni je považována za jedno z nejvýznamnějších památníků Urartské říše, která existovala v Arménii ve 9. a 6. století před naším letopočtem. Tato pevnost byla postavena na kopci Arin Berd a sloužila jako důležité politické a administrativní centrum říše. Její základy byly položeny králem Argistisem I. v roce 782 před naším letopočtem.

Pevnost byla postavena na strategicky výhodném místě, s výhledem na přilehlou krajinu. Měla čtyři brány, které byly chráněny hlubokými příkopy a důkladně navrženými obrannými systémy. Pevnost byla rozdělena na dvě části - vnitřní a vnější. Vnitřní část byla určena pro život královského dvora a byla vybavena palácem, chrámem, veřejnými budovami a dalšími významnými stavbami.

Vnější část pevnosti sloužila jako obchodní a řemeslné centrum. Zde byly nalezeny četné keramické pece, kovárny, tkalcovské dílny a jiná zařízení, která dokládají vysoký stupeň pokročilosti tehdejších řemeslníků. Erebuni byla obklopena rozsáhlou zahradou, kde se pěstovaly různé druhy rostlin a byla zde také vodní nádrž pro zásobování vodou.

Důležitou součástí Urartské pevnosti Erebuni jsou také série nápisů nalezených na zdech, které poskytují hodnotné informace o politických a sociálních aspektech té doby. Tyto nápisy se staly klíčovým zdrojem informací pro archeology a historiky v jejich studiu Urartské říše.

Urartská pevnost Erebuni je dnes otevřená pro veřejnost jako muzeum. Turisté mohou projít mezi základy historických budov, prozkoumat archeologické vykopávky a naučit se více o životě a kultuře tehdejších lidí. Navštěva tohoto místa je nejen výletem do minulosti, ale také cestou přes kterou můžete poznat a oslavit bohatou historii a kulturní dědictví Arménie.

Celkově lze říci, že Urartian Fortress Erebuni je nejenom důležitou historickou památkou, ale také symbolem odvahy, inovace a kulturního vývoje, který se odehrával v Arménii před tisíci lety. Navštěvování tohoto úžasného místa je nezapomenutelný zážitek a připomínkou toho, jak důležitou roli hrálo toto území ve vývoji civilizace na Kavkaze.


Letenka Arménie Urartian Fortress Erebuni


Arménský Urartský hrad Erebuni: Tajemství minulosti odkrývané mezi starověkými zdmi

V hlubinách Starověké Arménie se nachází jedno z nejvýznamnějších historických zařízení z dob Urartu - Urartský hrad Erebuni. Tento ohromující a dobře zachovaný palácový komplex stojí v centru moderního hlavního města Arménie, Jerevanu, přičemž se v blízkosti nachází také muzeum Erebuni.

Erebuni byla vytvořena ve 8. století před naším letopočtem králem Argištim I. a sloužila jako pevnost a administrativní středisko království Urartu. Urartská říše, která existovala od 9. do 6. století před naším letopočtem, byla jednou z nejdůležitějších kultur v oblasti Kavkazu a Malé Asie. Erebuni byla také jedním z nejdůležitějších měst v Urartu, které hrálo klíčovou roli ve vztahu k rozvoji regionu.

Archeologické vykopávky provedené v oblasti Erebuni odhalily nespočet artefaktů, které odrážejí bohatství a vznešenost Urartské říše. Mezi nejvýznamnější patří keramické nádoby, sošky, šperky, stříbrné mince a motivy na stěnách chrámů a paláců. Tato umělecká díla dnes poskytují cenné informace a náhled na život a kulturu Urartu.

Samotná Erebuni se skládá z několika různých sekcí, včetně paláce krále Argištiše I., ústředního nádvoří a chrámu Khaldiho. Palác byl postaven ze zvláštních metrialů jako místní žula a palácový komplex poskytoval bydlení pro krále, jeho rodinu a nejvyšší úředníky. Jeho architektura je považována za skvost starověkého inženýrství a designu, protože její stavba vyžadovala precizní plánování a dokonalou znalost stavebních technik té doby.

Nádvoří a chrám Khaldiho, při nichž se nacházejí rozpadlé zdi a sloupy, poskytují pohled na náboženské rituály a obřady v tehdejší Urartské společnosti. Khaldi byl hlavním bohem Urartu, božstvem válečníků a ochráncem královského rodu. Chrám Khaldiho byl místem, kde se konaly obřady a obětiny k uctění tohoto boha.

Erebuni a jeho rozsáhlý areál jsou skvělým příkladem toho, jak starověké civilizace tvořily své města a architekturu. Erebuni je důležitým zdrojem informací pro historiky a archeology, kteří se zabývají studií Urartské civilizace. Spolu s jinými historickými památkami, jako je například chrám Zvartnots nebo klášter Haghpat, Urartský hrad Erebuni přitahuje tisíce turistů a návštěvníků každý rok.

Návštěva Urartského hradu Erebuni je nezapomenutelným zážitkem, který vám umožní cestovat zpět v čase a proniknout do tajemství minulých civilizací. Při procházení mohutných zdí a vstupu do palácových komplexů můžete cítit atmosféru dávných časů a představit si, jak vypadalo život v Urartu. Je to vzrušující ponoření se do dědictví a kultury Arménie, které je stále úchvatné a inspirující pro nás všechny.


Ubytování Arménie Urartian Fortress Erebuni


Arménie je země s bohatou historií a kulturním dědictvím. Jednou z nejvýznamnějších historických památek v zemi je Urartská pevnost Erebuni, která se nachází nedaleko hlavního města Jerevanu.

Pevnost Erebuni byla postavena okolo roku 782 před naším letopočtem králem Argištim I., který byl vládcem Urartu. Tato pevnost měla strategický význam, protože sloužila jako vojenská základna a centrum správy celého regionu. Byla situována na vyvýšeném místě přibližně 100 metrů nad úrovní Jerevanu, což jí umožňovalo kontrolovat okolní údolí a chránit město před nepřátelskými útoky.

Erebuni byla pevnost o rozměrech 800x300 metrů, která se skládala z opevněných zdí, paláců, chrámů a skladů. Hlavní brána byla zdobena reliéfy a hieroglyfy, které vyprávěly o dějinách království Urartu. Stejně jako ostatní pevnosti tohoto druhu, Erebuni byla plně vybavena a nabízela všechny potřeby pro pohodlné a bezpečné ubytování.

Vzhledem k její strategické poloze byla Erebuni součástí mnoha vojenských konfliktů a dobyvačných tažení. Za dobu své existence byla obsazena Asýry, Achaimeny, Parthy a dalšími mocnostmi. Nicméně, byla také centrem Urartské civilizace, která proslula svými pokročilými inženýrskými a architektonickými dovednostmi.

Dnes je pevnost Erebuni jednou z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí v Arménii. Turisté se sem přicházejí podívat na úchvatné zdi, vstupní bránu a palácové pozůstatky. Vzhledem k vynikajícímu stavu dochovaných zbytků je možné si snadno představit, jaké bylo životní prostředí a jak vypadala každodenní rutina ve starověké Urartské pevnosti.

Urartská pevnost Erebuni je jednou z nejstarších a nejvýznamnějších historických památek v Arménii. Je to důkaz bohaté historie země a připomínka slavných časů království Urartu. Je to místo, které každý příchozí věřídy a zájemci o historii by měli navštívit, aby si plně užili a ocenili krásu a dějiny tohoto nádherného místa.


Největší online nabídka letenek

Záruka za nejvýhodnější cenu

Velké množství spokojených klientů

Nejlevnější letenky do celého světa

Kupte si nejlevnější letenky do okouzlujících míst ať už krásou nebo podivnosti.

Pátrat po letenkách